Stem in de Stad

Persberichten

Mensen zonder geldige verblijfsvergunning krijgen hulp via Stem in de Stad door middel van dagbesteding

Subsidie voor ondersteuning van ongedocumenteerden

Haarlem, 11 juni 2020 – Stichting Stem in de Stad krijgt van het Haarlemse college van Burgemeesters & Wethouders eenmalig € 15.000 aan subsidie voor het opzetten van een programma voor ondersteuning van ongedocumenteerden. Met dit programma werken mensen zonder geldige verblijfsvergunning aan zowel een succesvolle terugkeer naar het land van herkomst of aan een volwaardige inburgering in de Nederlandse samenleving. Stem in de Stad zet zich al decennia in voor kwetsbare inwoners van Haarlem. 

Stem in de Stad maakt zich sterk voor mensen zonder een geldige verblijfsvergunning die (nog) niet kunnen terugkeren naar hun herkomstland. Op basis van internationale verdragen hebben de ongedocumenteerden recht op opvang.  ChristenUnie en GroenLinks dienden op 28 maart 2019 naar aanleiding van een plan van Stem in de Stad, een initiatiefvoorstel in de Haarlemse gemeenteraad om ongedocumenteerden de kans te bieden zich te ontplooien door middel van cursussen en praktijkleertrajecten. Afgelopen maand voerde het Haarlemse college van Burgemeester en Wethouders het initiatiefvoorstel van ChristenUnie en GroenLinks uit. 

Vilja Machgielsen, coördinator ongedocumenteerden Stem in de Stad: “Wij zijn heel blij dat dit initiatiefvoorstel door het college is overgenomen en door veel fracties in de gemeenteraad is omarmd. Het betekent veel voor onze doelgroep. We gaan direct met onze samenwerkingspartners in overleg om dit op de beste manier aan te pakken”.  

Ongedocumenteerden Haarlem – Amsterdam
Haarlem valt landelijk gezien onder het programma van de gemeente Amsterdam. In de hoofdstad zijn maar 500 plekken beschikbaar voor een dergelijk ondersteuningsproject terwijl de vraag groter is. Tot nu toe worden voorlopig alleen Amsterdamse ongedocumenteerden ondersteunt. Daarom heeft het Haarlemse college besloten dat het nieuwe programma nodig is om te zorgen dat Haarlemse ongedocumenteerden kunnen werken aan hun toekomstperspectief. Stem in de Stad biedt nu een wekelijk spreekuur voor deze groep en juridische en maatschappelijke begeleiding, hulp bij onderdak, financiële en medische ondersteuning.

Ongedocumenteerden mogen binnen Nederland niet zelfstandig werken of wonen, niet naar school gaan, niet lid worden van een sportclub en zelfs geen vrijwilligerswerk doen. Wij proberen mensen uit de overlevingsstand te halen door het aanbieden van een dagbesteding, structuur en veiligheid. Om zo de mogelijkheid te creëren en een ander toekomstperspectief te bespreken“, aldus Machgielsen.

0
    0
    Winkelmand
    Jouw mandje is leegTerug naar winkel